Skip to main content

Web Tekst Kategori: Miljø

DS/EN ISO 14001

– den internationale standard for miljøledelse Redhill Design + Print er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 – og har været det siden 1998. ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden anvendes indenfor et bredt spektre af brancher og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem man kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Standarden specificerer krav til, hvordan man proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:Identificerer og forstår virksomhedens...

Læs videre

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper:Der fældes ikke mere træ, end skovene kan nå at reproducere Truede træarter og udsatte områder bevares Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes Dyr og planteliv beskyttes Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr Oprindelige folks rettigheder...

Læs videre

Climatecalc

CO2 Neutrale tryksager ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. De tekster og QR-mærker, som ClimateCalc stiller til rådighed, afspejler i vid udstrækning dette formål. Når klimabelastningen fra et grafisk produkt er beregnet ved anvendelse af ClimateCalc, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke ved brug af et QR-mærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet. På baggrund af en produktberegning via ClimateCalc kan den...

Læs videre

Svanemærket

– i hele vores virksomhed Redhill Design + Print er et svanemærket trykkeri. Det betyder, at ikke kun vores tryksager er svanemærkede, men hele virksomheden er svanemærket…! Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, Danmark tilsluttede sig i 1997 – og allerede i 1998 blev vi certificeret første gang. Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug som helhed. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering...

Læs videre