Skip to main content

MILJØ

DS/EN ISO 14001

– den internationale standard for miljøledelse

Redhill Design + Print er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 – og har været det siden 1998.

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden anvendes indenfor et bredt spektre af brancher og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem man kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Standarden specificerer krav til, hvordan man proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:

  • Identificerer og forstår virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til virksomhedens aktiviteter, produkter og services.
  • Forstår, hvordan væsentlige forhold kan håndteres, implementere de nødvendige kontroller og sætte klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.
  • Fastlægger virksomhedens miljøpolitik og målsætninger.
  • Administrerer virksomhedens forpligtelser til at overholde de gældende lovkrav, forpligtelser overfor andre interessenter samt regelmæssigt kontrollere status heraf.
  • Løbende forbedring af miljøledelsessystemet.

Sælger
Sælger
Sælger