Skip to main content

MILJØ

Svanemærket

– i hele vores virksomhed

Redhill Design + Print er et svanemærket trykkeri. Det betyder, at ikke kun vores tryksager er svanemærkede, men hele virksomheden er svanemærket…!

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, Danmark tilsluttede sig i 1997 – og allerede i 1998 blev vi certificeret første gang.

Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug som helhed. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter og virksomheder bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter og langtidsholdbare løsninger.

Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier. Det er godt for din sundhed og for de mennesker, der fremstiller og arbejder med produkterne, men det betyder også alverden for vores miljø og vores fælles fremtid.

Kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Når du vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

For at et produkt, en serviceydelse eller en virksomhed må bære Svanemærket, foregår der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at vi som virksomhed lever op til de fastsatte krav.

Sælger
Sælger
Sælger