Skip to main content

MILJØ

Climatecalc

CO2 Neutrale tryksager

ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. De tekster og QR-mærker, som ClimateCalc stiller til rådighed, afspejler i vid udstrækning dette formål.

Når klimabelastningen fra et grafisk produkt er beregnet ved anvendelse af ClimateCalc, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke ved brug af et QR-mærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet.

På baggrund af en produktberegning via ClimateCalc kan den grafiske virksomhed vælge at foretage køb af kompensation for produktets klimabelastning. Er klimabelastningen for produktet kompenseret, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke ved brug af nedenstående QR-mærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet:

Sælger
Sælger
Sælger