MILJØ

Redhill Design + Print er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001
– og er et svanemærket trykkeri med licens til trykning af
FSC®-certificerede og CO2-neutrale tryksager.

Læs mere om de enkelte certificeringer herunder.

Svanemærket

– i hele vores virksomhed

Redhill Design + Print er et svanemærket trykkeri. Det betyder, at ikke kun vores tryksager er svanemærkede, men hele virksomheden er svanemærket…!

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, Danmark tilsluttede sig i 1997 – og allerede i 1998 blev vi certificeret første gang.

Målet med miljømærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug som helhed. Netop helhedsbetragtningen er styrken ved Svanemærket. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter og virksomheder bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter og langtidsholdbare løsninger.

Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier. Det er godt for din sundhed og for de mennesker, der fremstiller og arbejder med produkterne, men det betyder også alverden for vores miljø og vores fælles fremtid.

Kravene til svanemærkede produkter og serviceydelser evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Når du vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

For at et produkt, en serviceydelse eller en virksomhed må bære Svanemærket, foregår der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at vi som virksomhed lever op til de fastsatte krav.

Vil du høre om vores miljøcertificeringer, så kontakt:

Climatecalc

CO2 Neutrale tryksager

ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. De tekster og QR-mærker, som ClimateCalc stiller til rådighed, afspejler i vid udstrækning dette formål.

Når klimabelastningen fra et grafisk produkt er beregnet ved anvendelse af ClimateCalc, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke ved brug af et QR-mærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet.

På baggrund af en produktberegning via ClimateCalc kan den grafiske virksomhed vælge at foretage køb af kompensation for produktets klimabelastning. Er klimabelastningen for produktet kompenseret, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke ved brug af nedenstående QR-mærke sammen med certificeringsnummeret for den grafiske virksomhed, der har fremstillet produktet:

Vil du høre om vores miljøcertificeringer, så kontakt:

Grøn energi

Vi benytter i videst muligt omfang grøn energi

Vil du høre om vores miljøcertificeringer, så kontakt:


FSC®

FSC (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene. God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer. Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper:

 • Der fældes ikke mere træ, end skovene kan nå at reproducere
 • Truede træarter og udsatte områder bevares
 • Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes
 • Dyr og planteliv beskyttes
 • Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr
 • Oprindelige folks rettigheder til skovene respekteres

FSC® mærket er en garanti for, at certificerede skove bliver drevet bæredygtigt, hvilket blandt andet medfører, at træerne fældes på en skånsom måde og over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant. FSC® er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF og Verdens Skove.

For at kunne sætte FSC® mærket på tryksagen, skal trykkeriet være omfattet af sporbarhedscertificeringen i henhold til FSC®’s standarder.
Der udføres årlige uafhængige kontrolbesøg, og det kontrolleres, at trykkeriet:

 • har opbygget og implementeret en sporbarhedsprocedure med angivelse af ansvarsfordeling og en plan for uddannelse af medarbejdere.
 • har dokumentation for køb og salg af FSC® certificerede råvarer og produkter.
 • sikrer, at al anvendelse af FSC® logo og varemærker sker ifølge gældende retningslinjer.

Standarden for FSC® findes på FSC®’s hjemmeside.

Vil du høre om vores miljøcertificeringer, så kontakt:

DS/EN ISO 14001

– den internationale standard for miljøledelse

Redhill Design + Print er miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 – og har været det siden 1998.

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden anvendes indenfor et bredt spektre af brancher og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem man kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser.

Standarden specificerer krav til, hvordan man proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:

 • Identificerer og forstår virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til virksomhedens aktiviteter, produkter og services.
 • Forstår, hvordan væsentlige forhold kan håndteres, implementere de nødvendige kontroller og sætte klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats.
 • Fastlægger virksomhedens miljøpolitik og målsætninger.
 • Administrerer virksomhedens forpligtelser til at overholde de gældende lovkrav, forpligtelser overfor andre interessenter samt regelmæssigt kontrollere status heraf.
 • Løbende forbedring af miljøledelsessystemet.

Vil du høre om vores miljøcertificeringer så kontakt:

Greenhill…

– vi arbejder for miljøet

Redhill kan levere FSC®-certificerede, svanemærkede samt CO2-neutrale tryksager – og har haft den internationale standard for miljøledelse ISO14001 siden 1998.

Hos Redhill går vi op i bæredygtige materialer; 99% af det papir, vi trykker på, er FSC®-mærket papir.
Alle papirkvaliteter på vores lager står klar til at få påtrykt FSC®– og Svanemærket.

Vi trykker kun med miljørigtige biologisk nedbrydelige og vegetabilske farver. Alle vores farver lever op til Svanemærkeproduktion; vi bruger ingen kemi, vi bruger kun vegetabilske oliebaserede og miljørigtige afvasknings-, hjælpe- og rengøringsmidler i vores virksomhed – til gavn for os alle.

Hos Redhill sorterer vi vores affald og tager hånd om alle fraktioner. Vi sørger for, at alle genanvendelige materialer sendes til genbrug og afsættes på optimale vilkår – samt at affaldsfraktioner bortskaffes miljørigtigt og korrekt. Tryksager hører ikke til i naturen, de skal genbruges.

Hos Redhill arbejder vi, sammen med Grakoms miljøkonsulenter, på løbende at udvikle vores virksomhed til at kunne levere den bedste kvalitet med de absolut bedste forudsætninger for vores miljø og vores fælles klode.

Redhill Design + Print arbejder for miljøet – og vi gør intet uden omtanke.


Redhill Design & Print A/S · Huginsvej 6E · 3400 Hillerød · CVR 15 82 50 30 · Cookie- & privatlivspolitik · Persondatapolitik· Cookiespecification